Discus hernia en/of vernauwing in de nek

De tussenwervelschijf of discus intervertebralis in de nek is opgebouwd uit een vezelige ring (annulus fibrosus) en een zachte kern (nucleus pulposus). Wanneer er degeneratie van een tussenwervelschijf optreedt, kan deze gaan uitpuilen. Soms kan er zelfs een scheurtje in de vezelring van de schijf ontstaan waardoor stukken van de zachte kern naar buiten worden geperst. In dat geval spreken we van een discushernia. Hierdoor kunnen zenuwen bekneld geraken. Zeker in combinatie met extra botvorming thv de nekwervels kan dit voor ernstige vernauwing zorgen. Ook zonder duidelijke recente uitpuiling kan de zenuw bekneld raken tussen botvorming en toegenomen bindweefselvorming, met pijnklachten of krachtverlies tot gevolg.

Symptomen

Deze beknelling kan pijn in de armen veroorzaken, in sommige gevallen zelfs uitvalsverschijnselen van de zenuw, met krachtsverlies of een verminderd gevoel thv de arm. 

Diagnostiek

Uw arts zal u fysiek onderzoeken, beelden van uw wervelkolom evalueren of indien deze er nog niet zijn aanvragen. Eventueel wordt een aanvullend zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) afgesproken ter verdere verduidelijking.

Behandeling

Afhankelijk van de ernst en duurtijd van de klachten zal beslist worden tot een conservatief traject of een operatie. Een operatie is immers zeker niet altijd noodzakelijk. Het conservatief traject bestaat initieel uit pijnstilling, ontstekingsremmers en relatieve rust, met voldoende mobilisatie op geleide van de pijn. 
U wordt bij dit conservatieve traject van zeer nabij en regelmatig opgevolgd door uw arts. 

Bij zeer ernstige pijnklachten kan beslist worden om een lokale wortelinfiltratie te doen. 

Bij uitblijven van een gunstig resultaat of bij verlammingsverschijnselen, wordt er een operatie voorgesteld. Meestal wordt een ACDF voorgesteld ("anterieure cervicale discectomie en fusie"). 

Via een kleine incisie thv de zijkant van de voorzijde van de hals wordt een regio opgezocht tussen de luchtpijp en vaatbundel, via welke we relatief gemakkelijk de nekwervels via de voorkant kunnen bereiken. De tussenwervelschijf die door slijtage de hernia en vernauwing heeft veroorzaakt wordt wordt verwijderd, en via deze nieuwe opening wordt de hernia zelf onder de microscoop weggenomen. Vaak worden via deze weg de beenderige vernauwing mee weggenomen. 

Vervolgens wordt de verwijderde tusselwervelschijf vervangen door een blokje gemaakt van kunststof, welke we een "kooi" of "cage" noemen. De kooi zorgt ervoor dat de openingen waardoor de zenuwen lopen opgehoogd worden, en dat de 2 aanliggende wervels aan elkaar zullen groeien. Dit alles om nieuwe vernauwingen en hernia's zoveel mogelijk te vermijden. Deze vastgegroeide wervels zullen er niet voor zorgen dat u niet meer met uw nek of hoofd zou kunnen bewegen, deze bewegingen gebeuren immers veel hoger in de nek dan waar meestal geopereerd wordt. Soms wordt er een plaat met schroefjes thv de wervels geplaatst om voor meer stabiliteit te zorgen. 

De ingreep duurt meestal 1,5 tot 2 uur, afhankelijk van het aantal niveaus. Soms moeten namelijk meerdere vernauwingen opgelost worden, welke meestal tijdens dezelfde operatie gebeurt.