Discus hernia in de rug 

De tussenwervelschijf of discus intervertebralis in de onderrug (lumbale wervelkolom) is opgebouwd uit een vezelige ring (annulus fibrosus) en een zachte kern (nucleus pulposus). 

 

Wanneer er degeneratie van een tussenwervelschijf optreedt, kan deze gaan uitpuilen. Soms kan er zelfs een scheurtje in de vezelring van de schijf ontstaan waardoor stukken van de zachte kern naar buiten worden geperst. In dat geval spreken we van een discushernia. Hierdoor kunnen zenuwen bekneld geraken.

Symptomen

Bij hernia's thv de lumbale wervelkolom (onderrug) kunnen deze spierzwakte, pijn en/of tintelingen in de benen en/of bilstreek veroorzaken.

Diagnostiek

Uw arts zal u fysiek onderzoeken, beelden van uw wervelkolom evalueren of indien deze er nog niet zijn aanvragen. Eventueel wordt een aanvullend zenuwgeleidingsonderzoek (EMG) afgesproken ter verdere verduidelijking.

Behandeling

Afhankelijk van de ernst en duurtijd van de klachten zal beslist worden tot een conservatief traject of een operatie. Een operatie is immers zeker niet altijd noodzakelijk. Het conservatief traject bestaat initieel uit pijnstilling, ontstekingsremmers en relatieve rust, met voldoende mobilisatie op geleide van de pijn. 
U wordt bij dit conservatieve traject van zeer nabij en regelmatig opgevolgd door uw arts. 

Bij zeer ernstige pijnklachten kan beslist worden om een lokale (epidurale) infiltratie te doen. 

Bij uitblijven van een gunstig resultaat of bij verlammingsverschijnselen, wordt er een operatie voorgesteld. Het gaat dan meestal om een microdiscectomie

 

Doel van deze ingreep is het vrijleggen van de geknelde zenuwwortel, met verbetering van de pijn en/of verbeteren van de verlammingsverschijnselen. De ingreep heeft minder effect op de rugpijnklachten, gezien deze mede voorzaakt worden door de reeds aanwezige slijtage. 

 

De patiënt wordt na start van de algemene narcose op de buik geïnstalleerd in een speciale houding die druk op het gezicht en buik vermijdt. Via een kleine incisie in het midden van de rug worden de spieren licht naar opzij verplaatst, en tussen twee wervelbogen worden via een heel kleine opening de zenuwwortels opgezocht. Vervolgens gaat men op zoek naar de hernia. Hierbij moeten zenuwwortels lichtjes gemanipuleerd worden. Vervolgens wordt de hernia van onder de zenuw verwijderd. Deze gehele ingreep verloopt onder de operatiemicroscoop. De operatie duurt gemiddeld ongeveer een uur. 

 

discus-c17ddc52 (1).jpeg